[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 •  

  ........

  .......
  ..

  ..

   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ก.ค.ศ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนครู

ก.ค.ศ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนครู
ดู [ 605]
Update: จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
 จากการที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 มีมติเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการปรับเงินเดือน ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตรา เงินเดือนแรกบรรจุด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ.0206.7/ว 30 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555

ปรากฏว่าได้มีผู้สอบถามเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเข้ามายังเว็บบอร์ดของสำนักงาน ก.ค.ศ.จำนวนมาก เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอหยิบยกบางคำถามมาให้ความรู้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1.จบวุฒิ ป.ตรี 5 ปี บรรจุครั้งแรก 14 กุมภาพันธ์ 2554 ได้รับเงินเดือน 8,700 บาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 เงินเดือนอยู่ที่ 9,700 บาท ปรับเลื่อนเงินเดือนเมื่อเมษายน 2555 เป็น 9,960 บาท ต่อมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 จบการศึกษาวุฒิ ป.โท (เป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง) และโรงเรียนทำคำสั่งปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงขึ้นเป็น 10,190 บาท ต่อมาปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนตุลาคมเป็น 10,770 บาท อยากทราบว่าในกรณีนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปัจจุบันจะได้รับการปรับเงินเดือนอย่างไร

ตอบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 จะได้ปรับเงินเดือนชดเชย ในคุณวุฒิ ป.ตรี 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย เงินเดือน 9,700 บาท จะได้รับการปรับเงินเดือนเป็น 12,530 บาท ต่อมาเมื่อยื่นปรับเพิ่มคุณวุฒิ หากยังมีเงินเดือนไม่ถึง 15,430 บาท (อัตราแรกบรรจุ วุฒิ ป.โท) ก็จะได้รับการปรับให้เป็น 15,430 บาท แต่หากว่า ณ วันที่ยื่นปรับวุฒิมีเงินเดือนเกิน 15,430 บาทแล้ว ก็จะได้รับการเพิ่มคุณวุฒิใน ก.พ.7 อย่างเดียว

2.บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2541 ด้วยตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 จบ ป.โท เมื่อ 31 มีนาคม 2545 ไม่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน แต่ได้เพิ่มวุฒิ ป.โท ลงใน ก.พ.7 แล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ในอัตรา 22,460 บาท อยากทราบว่า เมื่อมีการปรับเงินเดือนใหม่ จะได้รับการปรับเงินเดือนด้วยหรือไม่

ตอบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ขั้น 22,460 บาท คุณวุฒิ ป.โท ก็จะได้รับการปรับเงินชดเชยเป็น 23,450 บาท

ทั้ง 2 กรณีที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้หวังว่าจะทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายๆ ท่านที่มีข้อคำถามใกล้เคียงกันได้รับคำตอบกันไปบ้าง แล้วจะทยอยนำมาเสนอในโอกาสต่อไป

วัชรี เกิดพิพัฒน์
ผอ.ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556


ข่าวในหมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์  3  อันดับล่าสุด

Adsเผย3,800โรงเรียนนำร่อง "ล...
ก.ค.ศ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนครู
view : 395
สมศ.ดีเดย์เริ่มประเมินรอบ...
ก.ค.ศ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนครู
view : 587
แนวทางการบริหารจัดการ เวล...
ก.ค.ศ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนครู
view : 773
แสดงความคิดเห็น :ข่าวล่าสุด

เผย3,800โรงเรียนนำร่อง "ลดเวลาเรียน-เพิ่มเรียนรู้"
สมศ.ดีเดย์เริ่มประเมินรอบสี่ต้นปี 59
แนวทางการบริหารจัดการ เวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
คลอดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
หารือกับเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ศธ.ขานรับหักเงินเดือนคนค้างหนี้ กยศ.-กรอ.

 

 
  
 
 


## MAXSITE 1.10 plus ##   | ADMIN | by หางานอุดรธานี | เด็กบัญชี